Informacja dot. wolnych miejsc w Przedszkolach Miejskich w Sosnowcu

Informacja dot. wolnych miejsc w Przedszkolach Miejskich w Sosnowcu oraz możliwości przyjęcia dzieci 2,5 – letnich.

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W SOSNOWCU

Nazwa placówki

Numer telefonu

Grupa wiekowa dzieci, dla których są wolne miejsca w placówce

Przedszkole Miejskie nr 2

266 91 71

3, 4, 5 - latki

Przedszkole Miejskie nr 5

292 54 27

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 7

292 20 22

3, 4, 5 - latki

Przedszkole Miejskie nr 11

293 78 55

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 14

266 76 62

3, 4 - latki

Przedszkole Miejskie nr 18

291 35 78

3, 4, 5 - latki

Przedszkole Miejskie nr 19

266 13 40

3 - latki

Przedszkole Miejskie nr 20

299 33 39

3, 4, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 22

266 54 85

3, 4, 5  - latki

Przedszkole Miejskie nr 25

291 64 30

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 28

266 52 42

6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 29

291 48 55

3, 4, 5  - latki

Przedszkole Miejskie nr 31

290 80 90

4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 33

292 20 23

6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 34

294 73 01

5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 36 w ZSO nr 11

294 81 42

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 39

298 93 93

3, 4 - latki

Przedszkole Miejskie nr 40

263 32 72

5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 45 w ZSO nr 14

263 15 11

3, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 46

263 27 83

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 53

263 65 58

4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 54

299 20 21

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 55                                z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski

293 36 97

5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 57

291 30 24

5 - latki

 

Wykaz Przedszkoli, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą przyjąć dzieci 2,5 - letnie:

 • Przedszkole Miejskie nr 2
 • Przedszkole Miejskie nr 5
 • Przedszkole Miejskie nr 7
 • Przedszkole Miejskie nr 11
 • Przedszkole Miejskie nr 18
 • Przedszkole Miejskie nr 19
 • Przedszkole Miejskie nr 22
 • Przedszkole Miejskie nr 25
 • Przedszkole Miejskie nr 29
 • Przedszkole Miejskie nr 36
 • Przedszkole Miejskie nr 46
 • Przedszkole Miejskie nr 54