Długotrwała ochrona zbóż na T2

Zboża o dużym potencjale plonowania wymagają bardzo dobrej ochrony fungicydowej, która prowadzona jest najczęściej w trzech terminach agrotechnicznych: T1, T2. T3. Za nami jest już pierwszy zbieg wykonywany w fazie końca krzewienia, a początkiem strzelania w źdźbło, a przed nami zabieg T2. Jego celem jest bardzo dobra ochrona liści, ponieważ to od ich kondycji w znacznej mierze zależy plon ziarna.

Co daje dobre T1?

W opinii wielu fachowców zabieg T1 jest najważniejszy, ponieważ pozwala na zabezpieczenie zbóż przed chorobami podstawy źdźbła, które w większości przypadków rozwijają się już na oziminach od jesieni. Dobrze wykonany pierwszy zabieg grzybobójczy, to również ochrona aparatu asymilacyjnego odpowiedzialnego za produkcję energii niezbędnej do wzrostu i wytworzenia organów wegetatywnych. Dlatego też w T1 należy wykorzystywać rozwiązania działające wielokierunkowo i zapewniające zdrowy wzrost roślin do kolejnego zabiegu. Okres od T1 do T2 to intensywny zrost roślin zbóż, który przypada zwykle na przebieg pogody sprzyjający infekcjom i rozwojowi chorób.

Jakie choroby występują na liściach?

Porażenie zbóż jest znacznie zróżnicowane pomiędzy gatunkami. Uprawy żyta, czy też owsa uchodzą za raczej zdrowe i nie wymagają intensywnej ochrony grzybobójczej. Z kolei pszenice lub jęczmiona, są dużo bardziej podatne na choroby liści i równocześnie to na nich można zaobserwować większą liczbę jednostek chorobowych.

Na przykład na liściach pszenicy ozimej może występować mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (DTR). Jest to długa lista chorób, które znacząco ograniczają plon handlowy i co ważne z reguły występują jednocześnie na roślinie.

Z kolie na jęczmieniu, który zaliczany jest również do gatunków "chętniej" atakowanych przez choroby można zaobserwować mączniaka prawdziwego zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, plamistość siatkową jęczmienia, rynchosporiozę, czy też rdzę jęczmienia. 

Główne zadanie T2

Zabieg T2 wykonywany jest z reguły w fazie liścia flagowego (BBCH 37-39) jego zadaniem jest przede wszystkim ochrona liścia flagowego i podflagowego. Dlatego, że mogą one odpowiadać nawet za 80% plonu handlowego. Dodatkową rolą zabiegu jest zwalczenie chorób występujących na dolnych liściach, aby nie były źródłem infekcji wtórnych — kłosa i wyższych liści. 

Co na T2?

W przypadku gotowych rozwiązań warto sięgnąć po innowacyjne i nowoczesne środki grzybobójcze, zawierające co najmniej dwie substancje czynne o wzajemnie uzupełniającym się spektrum zwalczanych chorób oraz mechanizmach działania.

Jedną możliwością jest łącznie substancji czynnej azoksytrobina z triazololami np. z protionolazolem. Jest ro rozwiązanie skuteczne i bardzo często wystarczające. Natomiast w przypadku upraw o bardzo wysokim potencjale plonowania, warto sięgnąć po rozwiązania bardziej zaawansowane, które do ochrony liścia flagowego wykorzystują najnowsze substancje czynne, powalające na dłuższe zabezpieczenie przed chorobami.

W zabiegu T2 zamiennie wykorzystywane są substancje czynne z grupy strobiluryn lub SDHI, ponieważ wykazują one bardzo dobre działanie zapobiegawcze. Ten sposób dziania jest niezwykle ważny w tym okresie, dlatego że umożliwia skuteczne zabezpieczenie liści nawet kilka tygodni po zabiegu. Jedną z najnowszych substancji czynnych z grupy SDHI jest benzowindyflupyr, który zawarty jest w fungicydzie Elatus Era.

Technologiczny Fenomen

Eksperci z firmy Osadkowski doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne jest połączenie działania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyciszającego w T2, dlatego też w swojej technologii zaproponowali rozwiązanie niedostępne w gotowej mieszaninie formulacyjnej. 

Do zabiegu T2 w uprawach o wysokim potencjale plonowania rekomendują oni dwie najnowsze substancje aktywne przeznaczone do ochrony zbóż- benzowindyflupyr (Elatus Plus) oraz mefentriflukonazol (Vitissimo). Takie połączenie umożliwia zabezpieczenie liścia flagowego i podflagowego przed najważniejszymi gospodarczo chorobami, przez okres znacznie dłuższy od rozwiązań konkurencyjnych.