KYC, czyli Know Your Customer na giełdach kryptowalut – co to oznacza?

Termin „KYC” lub „Know Your Client” ma szczególne znaczenie w kontekście giełd kryptowalut. Na czym dokładnie polega KYC i dlaczego jest niezbędny zarówno dla giełd, jak i ich użytkowników? Wyjaśniamy znaczenie tego przepisu na giełdach kryptowalut, jego cel i jego konsekwencje dla użytkowników i kryptowalut!

Czym jest KYC?

KYC, czyli Know Your Client odnosi się do procesu, za pomocą którego firmy weryfikują tożsamość swoich klientów w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi.

Obecnie proces ten stosowany jest na wszystkich najpopularniejszych giełdach kryptowalutowych, na przykład wdrożyła go giełda Binance, Coinbase, KuCoin czy polska Zonda.

W kontekście giełd kryptowalut KYC obejmuje zbieranie i weryfikację danych osobowych użytkowników, takich jak ich imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz wydane przez rząd dokumenty identyfikacyjne. Informacje te służą do ustalenia tożsamości użytkowników i oceny ich profilu ryzyka pod kątem potencjalnego zaangażowania w nielegalną działalność, taką jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub oszustwo.

Jaki jest cel przepisów Know Your Client?

Podstawowym celem KYC na giełdach kryptowalut jest ograniczenie ryzyka przestępstw finansowych i przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF). Weryfikując tożsamość swoich użytkowników, giełdy mogą:

  • Zapobiegać nielegalnym działaniom – procedura KYC pomaga giełdom identyfikować i odstraszać osoby próbujące wykorzystywać ich platformy do nielegalnych celów, takich jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inne formy przestępstw finansowych.
  • Zwiększyć swoje bezpieczeństwo – weryfikacja tożsamości użytkowników wzmacnia bezpieczeństwo giełd kryptowalut, zmniejszając ryzyko nieautoryzowanego dostępu, przejęcia konta i nieuczciwych transakcji.
  • Budować większe zaufanie i wiarygodność – zgodność z przepisami KYC świadczy o zaangażowaniu w przejrzystość, uczciwość i zgodność z przepisami, zwiększając zaufanie i wiarygodność w oczach użytkowników, inwestorów i organów regulacyjnych.
  • Dbać o zgodność z przepisami – giełdy kryptowalut podlegają różnym stopniom nadzoru regulacyjnego. Zgodność z wymogami KYC jest niezbędna, aby giełdy działały zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz unikały sankcji prawnych i regulacyjnych.

Proces KYC na giełdach kryptowalut – jak się odbywa?

Proces KYC zazwyczaj składa się z kilku etapów:

1. Rejestracja użytkownika

Użytkownicy tworzą konto na giełdzie kryptowalut i podają podstawowe informacje, takie jak adres e-mail i hasło.

2. Przesyłanie dokumentów

Użytkownicy muszą przedstawić dokumenty identyfikacyjne, takie jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy wraz z dodatkową dokumentacją w celu weryfikacji adresu, taką jak rachunek za media lub wyciąg bankowy.

3. Weryfikacja tożsamości

Giełda przegląda przesłane dokumenty i weryfikuje tożsamość użytkownika, dopasowując podane informacje do szczegółów dokumentów.

4. Ocena ryzyka

Giełda ocenia profil ryzyka użytkownika na podstawie takich czynników, jak historia transakcji, lokalizacja geograficzna i inne istotne informacje.

5. Aktywacja konta

Po pomyślnym zakończeniu procesu KYC konto użytkownika zostaje aktywowane i może on rozpocząć handel kryptowalutami na giełdzie, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących limitów i ograniczeń transakcji.