Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Sosnowieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w jednym z lokali w dzielnicy Juliusz ujawnili 3 nielegalne automaty do gry. Maszyny zostały zabezpieczone i przewiezione do magazynu KAS. Ich wartość wstępnie oszacowano na łączną kwotę 15 tys. złotych.

Sosnowieccy kryminalni z Komisariatu Policji V wytypowali wolnostojący lokal w dzielnicy Juliusz, w którym, jak wynikało ze zdobytych przez nich informacji, mają się odbywać nielegalne gry hazardowe. Działając wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic dokonali sprawdzenia lokalu. Wewnątrz ujawnili łącznie 3 automaty. Zostały one zatrzymane i przewiezione do magazynu Śląskiego Urzędu Celno- Skrabowego w Katowicach, w którym spoczną do czasu aż Sąd zadecyduje o ich dalszym losie.

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku weszły przepisy znowelizowanej ustawy o grach hazardowych. Za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary pieniężne tj. 100 tys. zł od jednego automatu. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe, jak i właściciel lokalu, w którym taki proceder się odbywa.
Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia grozi odpowiedzialność karna – wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie kary łącznie.