5SJT wspólne konwencje plakat ZM

Wykłady dla miłośników kultury

We wtorek 22 października 2019 o godz. 10.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 na wykłady z cyklu „Wspólne konwencje literatury, muzyki i teatru", przygotowane przez pracowników naukowych Zakładu Teatru i Dramatu UŚ. Będziemy mieli przyjemność wysłuchać referatów dr hab. Doroty Fox oraz dr Magdaleny Figzał-Janikowskiej. Wstęp wolny.

 

Wykłady:

dr hab. Dorota Fox: Przeciw konwencjom. Moniuszko w kabarecie
dr Magdalena Figzał-Janikowska: Literatura i muzyka w teatrze

Dr hab. Dorota Fox jest adiunktem w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się: historia krytyki teatralnej, teatr dwudziestolecia międzywojennego oraz formy sztuki estradowej. Jest też niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie kabaretu, autorką ważnej, bo wypełniającej lukę w badaniach nad kabaretem okresu międzywojennego, pozycji książkowej Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia, w której kierując się badaniami socjologiczno-literackimi dokonała analizy tego fenomenu, jakim niewątpliwie był teatr kabaretowy i rewiowy w okresie międzywojnia. Jest także autorką wydanej w 2013 r. książki: Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, będącej naukowym opracowaniem czasopism, których treść w całości lub w przeważającej części poświęcona jest problematyce teatralnej.

Dr Magdalena Figzał-Janikowska jest adiunktem w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi badania poświęcone muzyce teatralnej i strategiom inscenizacyjnym w polskim teatrze współczesnym. Jest recenzentką Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk", Kwartalnika Kulturalnego „Opcje" oraz portalu Teatralny.pl. Jest autorką publikacji Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym, współredaktorką tomu Dramat i doświadczenie (2014), referentką krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. W latach 2007–2014 współpracowała z Operą Śląską w Bytomiu. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka" w Krakowie.

5. Sosnowiecka Jesień Teatralna (7-27.10.2019) to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Szczegółowy program na: www.biblioteka.sosnowiec.pl