Łukasz Zaręba, Ewa Kozera - „Światło – ciemność – światło” w SCS-Zamku Sieleckim

Sosnowieckie Centrum Sztuki-Zamek Sielecki zaprasza24 maja o godz.18.00 na wystawę malarstwa Łukasza Zaręby i  Ewy Kozery - „Światło – ciemność – światło”.

Wernisaż i oprowadzanie kuratorsko-autorskie 24 maja godz. 18.00
Wystawa trwa do 23 czerwca
.

Tytuł wystawy ma wiele warstw znaczeniowych. Określa proces, który zachodzi w życiu pojedynczego człowieka: oto mamy dni lub dłuższe okresy życia szczęśliwe, pełne nadziei i światła, oraz takie, które można porównać do ciemności: to choroba, żałoba, długotrwały smutek. Dotyczy to także zbiorowości ludzkich, całych narodów, które przeżywają okresy spokojnego dobrobytu na przemian z klęskami głodu, epidemii czy wojny. Patrząc głębiej, w judaizmie i chrześcijaństwie, które są korzeniami naszej kultury, następujące po sobie zjawiska światła i ciemności poprzedzają Epifanię, czyli Objawienie się Boga. Do tych wielowątkowych znaczeń nawiązuje malarstwo Łukasza Zaręby oraz Ewy Kozery. Obje poszukują sposobów na uchwycenie w sztuce duchowości, stawiają pytania o sens naszego istnienia, więź z tymi spośród naszej społeczności, którzy już zmarli (czy na pewno odeszli?). Zarówno Zaręba, jak i Kozera inspirują się religią i kulturą zagłębiowskich Żydów. Malarstwo tych młodych artystów jest oryginalne, zaangażowane i piękne.
 

Kuratorka wystawy: Małgorzata Malinowska-Klimek

Ewa Kozera

Łukasz Zaręba