Budżet Obywatelski 2024: Miasto podzielone na 5 rejonów, 1,2 mln zł na projekty
Już wkrótce mieszkańcy będą mieli szansę wpłynąć na rozwój swojego miasta za pomocą Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczna edycja przynosi kilka kluczowych zmian, które mają na celu jeszcze większe zaangażowanie społeczności lokalnej.
  1. Mieszkańcy mogą składać projekty od 24 maja do 17 czerwca 2024 roku.
  2. Aby ułatwić składanie wniosków, miasto podzielono na 5 rejonów.
  3. Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 3 projekty.
  4. Wprowadzono Młodzieżowy i Przedszkolny Budżet Obywatelski.

W tym roku Budżet Obywatelski wprowadza istotne zmiany w strukturze składania projektów. Miasto zostało podzielone na pięć rejonów, z których każdy dysponuje kwotą 1,2 miliona złotych. Maksymalna wartość pojedynczego projektu wynosi 1 milion złotych, co pozostawia możliwość realizacji mniejszych projektów do kwoty 200 tysięcy złotych. Prezydent miasta, Arkadiusz Chęciński, tłumaczy: „To ukłon w stronę mieszkańców, którzy w czasie konsultacji wypowiedzieli się, że w związku z podwyższeniem puli w rejonach, drobniejsze projekty mogą mieć mniejsze szanse powodzenia.”

Każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, może złożyć maksymalnie trzy projekty. Propozycje można zgłaszać elektronicznie, osobiście w Wydziale Kultury i Promocji Miasta, lub pocztą. Warto dodać, że podobnie jak w poprzednich latach, mieszkańcy będą mogli skorzystać z elektronicznej listy poparcia dla projektów.

W ramach Budżetu Obywatelskiego pozostaje także Strefa Ogólnomiejska, w której można składać projekty o wartości do 2 milionów złotych. Jest to znaczące zwiększenie w porównaniu do poprzednich lat, gdzie maksymalna kwota wynosiła 1 milion złotych.

Podział miasta na rejony przedstawia się następująco:

  • Rejon I – Milowice, Pogoń, Stary Sosnowiec
  • Rejon II – Centrum, Środula, Sielec, Kukułek, Andersa
  • Rejon III – Zagórze Północ, Zagórze Południe
  • Rejon IV – Klimontów, Dańdówka, Kalinowa, Bobrek, Niwka, Modrzejów, Jęzor, Bór
  • Rejon V – Kazimierz Górniczy, Porąbka, Juliusz, Ostrowy Górnicze, Maczki, Kolonia Cieśle

Dodatkowo, miasto powraca do realizacji Młodzieżowego i Przedszkolnego Budżetu Obywatelskiego, które były realizowane w latach 2017-2019. Prezydent Chęciński podkreśla: „To świetny pomysł, aby wprowadzać postawy obywatelskie już od najmłodszych lat. Jak do tej pory byliśmy jedynym miastem w Polsce, które realizowało to w tak szerokim zakresie.” Kwota przeznaczona na oba budżety wynosi 600 tysięcy złotych, co daje około 6 tysięcy złotych na każdą placówkę oświatową.

Łączna kwota przeznaczona na wszystkie działania związane z Budżetem Obywatelskim w tym roku to 8,6 miliona złotych, co stanowi wzrost o milion złotych w porównaniu do roku ubiegłego. Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich dziesięciu edycji zrealizowano ponad 380 projektów, w tym 58 placów zabaw, 11 boisk sportowych i 34 siłownie na świeżym powietrzu.

W zeszłorocznej edycji mieszkańcy złożyli ponad 160 projektów, a w głosowaniu wzięło udział prawie 25 tysięcy osób. To pokazuje, jak duże jest zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców w rozwój swojego miasta.


Według informacji z: Urząd Miasta w Sosnowcu