Dzisiaj wchodzi w życie Zarządzenie nr 148 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 23 marca 2020 r., na mocy którego osoby korzystające pomimo zakazu z zamkniętych placów zabaw i siłowni plenerowych, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 500 zł. Policjanci i strażnicy miejscy będą regularnie kontrolować te miejsca, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

To kolejne zadanie, które w ramach czynności mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa powodującego COVID-19, biorą na swe barki policjanci. Regularnie będą sprawdzać te miejsca, by nie dochodziło w nich do grupowania się osób, bowiem to znacząco zwiększa ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa. Niedostosowanie się do zakazu korzystania z tych miejsc stanowi wykroczenie z art 54 KW, za które grzywna może wynosić nawet 500 zł. Zarówno policjanci jak i strażnicy miejscy będą każdego dni wiele razy odwiedzać zamknięte obiekty i sprawdzać, czy wszyscy stosują się do obowiązującego już zakazu korzystania z tych miejsc.