Dobre wieści napłynęły z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] Katowice. Podpisano umowę na unowocześnienie i usprawnienie systemu odwodnienia wód deszczowych na drodze S86 w Sosnowcu. Wartość umowy to prawie 11 mln zł.

Przeprowadzenie prac pozwoli zapewnić prawidłowe odwodnienie prawie 1,5 km odcinka S86 w Sosnowcu zaczynającego się około 200 m za przecięciem z ul. Grota Roweckiego, a kończącego się za ul. Daimlera Gottlieba. – Każdy kierowca doskonale zna tę część drogi, bo przy ulewach, powstają na niej spore zalewiska. Tutaj spora ciekawostka. Powierzchnia, z której odprowadzane są wody na tej części drogi do tego układu odwodnienia, odpowiada powierzchni prawie 18 boisk piłkarskich. Skutkuje to koniecznością odprowadzenia ponad 1200 l wody w ciągu sekundy. Tymczasem urządzenia obsługujące odwodnienie tego odcinka drogi pochodzą z lat 70. XX wieku i są już wyeksploatowane – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Termin wykonania robót to 12 miesięcy od podpisania umowy.