Sosnowieccy dzielnicowi z Komisariatu Policji III odwiedzili przedszkolaki podczas festynu, jaki zorganizowano w Przedszkolu Miejskim nr 53 przy ulicy Makuszyńskiego. Policyjny pies pokazał dzieciom jak traktować obce, napotkane przypadkiem zwierzę a policjanci uczyli maluchy jak być bezpiecznym podczas nadchodzących wakacji.

Sosnowieccy dzielnicowi odwiedzili przedszkolaki przy ulicy Makuszyńskiego, gdzie w Przedszkolu Miejskim numer 53 zorganizowano festyn, w trakcie którego mundurowi uczyli maluchy jak pozostać bepiecznym podczas nadchodzących wakacji- nad wodą, w trakcie podróży czy odwiedzin nieznanych miejsc. W trakcie festynu najmłodsi poznali także tajniki daktyloskopii a sznupek - ulubiona maskotka maluchów w trakcie konkursów pokazywał jak przestrzegać przepisów, by być bezpiecznym. 

  • policjant z psem
  • pis podaje łapę
  • policjantka pokazuje daktyloskopię
  • policjanci i sznupek
  • dwoje dzieci z psem
  • policjant z przedszkolakiem