Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Międzynarodowy Festiwal Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej-ostatni koncert

12 września o godz.18.00 zapraszamy do Muzy na  Koncert zamykający XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej 2021  "W Drodze do Hollywood" - Krzysztof Komeda 50. rocznica"

 

Lena Ledoff - fortepian

Adam Rymarz - vocal

Paweł Sztompke - słowo

 

program koncertu: http://sosnowieckiednimuzyki.pl/pl,program

 

Lena Ledoff urodziła się w St. Petersburgu (Rosja). Jest absol-wentką wydziału fortepiano-wego Akademii Muzycznej w Woroneżu. W 1994 r. na stałe zamieszkała w Polsce.Komponuje muzykę dla teatru i aktywnie koncertuje, w oryginalny sposób łącząc muzykę klasyczną i jazz. Występowała na scenach Paryża, Toronto, Pragi, Bratysławy, Kijowa, St. Petersburga, Irkucka, Ottawy, Montrealu, Lwowa, Budapesztu, Warszawy i większości polskich miast. W 2010 r. została stypendystką Prezydenta M. St. Warszawy. Jako kompozytor i muzyk współpracuje z teatrami: Studio, Rozmaitości i Ateneum w Warszawie oraz Teatrem Nowym w Łodzi.

 

Adam Rymarz wokalista obdarzony słuchem absolutnym oraz niezwykle ciepłą barwą głosu o szerokich możliwoś-ciach ekspresji. Z powodze-niem porusza się w różnoro-dnych stylach muzycznych, od jazzu po soul i gospel. W swoim repertuarze posiada utwory należące do kanonu piosenki polskiej oraz światowe stan-dardy muzyki rozrywkowej.  Jest absolwentem wokalistyki jazzowej w Akademii Muzycznej w Katowicach, laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym statuetki „Indywidualność wokalna” (Inowrocław 2002) oraz Grand Prix i Nagrody Specjalnej Prezydenta Miasta St. Warszawy dla Najlepszego Wokalisty Gospel (Warsaw Gospel Days 2005). Zadebiutował profesjonalnie na scenie krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego w 2001 roku. W latach 2003-2005 śpiewał w grupie wokalnej Teatru Muzycznego Roma w Warszawie.

 

Paweł Sztompke Muzykolog, od 1977 roku dziennikarz Polskiego Radia. Jego specjalnością muzyczną, radiową jest muzyka filmowa. Prowadzi audycje „Muzyczna Jedynka” i „Ostatni seans filmowy” oraz spotkanie z publicznością „Muzyka w kinie i poza nim”. W 2008 roku otrzymał nagrodę Złoty Mikrofon  za ogromną wiedzę i popularyzację polskiej muzyki rozrywkowej i filmowej w znakomitym kontakcie ze słuchaczami na antenach Polskiego Radia. W roku 2015 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia.

 

12.09.2021 godzina 18.00

Sala Widowiskowo - Koncertowa MUZA

ul. Warszawska 2, Sosnowiec

 

Bilet w cenie: 20,00zł 

 

Bilety dostępne online na stronie www.kiepura.pl oraz w naszych kasach biletowych znajdujących się  w MUZIE oraz Energetycznym Centrum Kultury.

Zakup biletów jest równoznaczny z akceptacją: ZASAD BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY.