Plenerowa wystawa prac pokonkursowych

Zapraszamy do obejrzenia plenerowej wystawy w Parku im. J. Kuronia przy Mini zoo prac z III Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa. Wystawę można obejrzeć od 5 czerwca 2021 r.

Organizatorami wystawy są: Miejski Dom Kultury "Kazimierz", Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, MZUK Sosnowiec. W Olsztynie podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur został rozstrzygnięty II Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa. Nagrodę Główną im. Aleksandra Wołosa otrzymał Sławomir Łuczyński za pracę Temida (łódzkie.pl),

Nagrody Honorowe otrzymali: Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Andrzej Czyczyło, Dariusz Dąbrowski, Krzysztofa Grzondziel, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Karolina Lewandowska, Dariusz Pietrzak, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski i Henryk Sawka.

Nagrody pozaregulaminowe otrzymali:
Remek Dąbrowski - Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
Robert Mirowski - Nagrod Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury

Na konkurs nadesłano 138 prac, udział wzięło 31 autorów: Grzegorz Bąkowski, Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Andrzej Czyczyło, Dariusz Dąbrowski, Remek Dąbrowski, Edmund Dudek, Marek Gliwa, Michał Graczyk, Krzysztof Grzondziel, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Józef Jabłoński, Ryszard Kudzian, Lech Kotwicz, Karolina Lewandowska, Sławomir Łuczyński, Maciej M. Michalski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Janusz Mrozowski, Zbigniew Niewęgłowski, Dariusz Pietrzak, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Henryk Sawka, Włodzimierz Stelmaszczyk, Robert Trojanowski, Tomasz Wiater, Jacek Zygmunt.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.