Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

 Wybór okien do domu

Wybór okien do domu jest bardzo ważny, szczególnie przy budowie domu albo jego modernizacji. Od tego czynnika będzie zależał wygląd samego budynku oraz charakter wnętrz. Jednak nie samym wyborem warto się kierować przy składaniu zamówienia. Ważne są także ich parametry. Na co więc warto zwrócić uwagę przy wyborze odpowiednich okien do domu?

Dostępne w ofertach okna są oznaczone znakiem budowlanym B lub CE. Muszą mieć one także dołączony opis, czyli kartę wyrobu. Tam powinny być wymienione wszystkie deklarowane przez producenta parametry okien. Jest to między innymi obciążenie wiatrem, wodoszczelność czy przepuszczalność powietrza.

Okna składają się tak naprawdę z wielu małych, jak i dużych elementów. Ich produkcja przechodzi dość długą drogę. Producent musi zbadać właściwości okna, podać jego cechy, klasy oraz wartości odpowiednich współczynników. Dzięki temu klient ma pewność, że kupuje produkt o deklarowanych parametrach i klasie. Należy unikać okien, które nie posiadają specjalistycznych badań.

Parametry okien możemy tak naprawdę podzielić na dwie grupy. Pierwszą są parametry bezwzględnie ważne dla każdej konstrukcji okna, czyli między innymi odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność i przepuszczalność powietrza. Druga grupa posiada natomiast parametry okien ważne z punkty widzenia użytkownika okna. Tutaj więc zaliczamy akustykę, przenikanie ciepła, siły operacyjne, wytrzymałość mechaniczną, odporność na otwieranie i zamykanie okna, odporność na włamania oraz na przenikanie światła i energii słonecznej. Możesz również doradzić się w tym temacie specjalistów na https://roleter.pl/

Okna posiadające znaki B, CE oraz kartę wyrobu

Jak już wyżej wspominaliśmy, okna muszą być oznaczone znakiem budowlanym B lub CE. Bez tego nie mogą być stosowane w budownictwie. Za brak takiego znaku grozi nawet grzywna w wysokości do 100 tysięcy złotych. Okna muszą także posiadać dołączony opis wyrobu, czyli kartę wyrobu. Tam umieszczane są wszystkie deklarowane przez producenta okna właściwości.

Odporność na obciążenie wiatrem

Ta właściwość potocznie jest nazywana sztywnością. Określa ona przy jakiej sile parcia wiatru wiejącego prostopadle w stronę okna nastąpi maksymalne ugięcie ramy. Taką odporność oznacza się symbolami od A-1 do C-6. Ta ostatnia posiada największą sztywność. Standardowe okna nie muszą posiadać klasy wyższej niż B-3 lub B-4.

Wodoszczelność

Określa ona przy jakiej sile wiatru w czasie opadów deszczu nastąpi przeciek wody do wnętrza. Najniższa klasa jest oznaczana jako 1A. Natomiast prawie najwyższa jako 9A. Powyżej też wartości stosuje się oznaczenia Exxx. Poziom 9A gwarantuje szczelność przy nawałnicach osiągających 112 km/h.

Przepuszczalność powietrza

Ten wskaźnik mierzy się na podstawie współczynnika infiltracji. Określa on, ile powietrza przeniknie w ciągu godziny przez 1 metrową szczelinę przy różnicy ciśnień 1 daPa/m3. Szczelność okna jest podzielona na klasy od 1 do 4. Oczywiście im wyższa klasa, tym okno będzie szczelniejsze. Warto pamiętać o tym, że okna często pełnią także funkcję wentylacji. Dlatego wybór najwyższej klasy może nie być wskazane. Chyba, że nasze okno będzie posiadać specjalne nawiewniki.