Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

 Jakie są etapy procesu budowlanego

Proces budowlany wiąże się z wieloma etapami, które trzeba wcześniej zrealizować, aby wprowadzić go w życie. Ważne będzie tutaj przygotowanie odpowiednich dokumentów, pozwoleń na budowę, projektu oraz ostatecznie prowadzenie robót budowlanych.

Wymagane dokumenty

Na początku warto zabrać się za wypis z planu miejscowego lub decyzję o warunkach zabudowy. Będą to materiały wyjściowe do projektowania. Trzeba pamiętać o tym, że występują one zamiennie. Jest to zależne od tego, czy dla danego terenu opracowano już plan miejscowy. Dokumenty te określają główne parametry zabudowy, takie jak funkcję zabudowy, wysokość budynków, procent zabudowy działki, dopuszczalną ilość kondygnacji, linię zabudowy oraz rodzaj materiałów elewacyjnych.

To czy działka posiada plan miejscowy dowiesz się w pobliskim urzędzie miasta albo gminy. Później składamy wniosek o wypis oraz wyrys z planu dotyczący naszej działki. Jeżeli jednak na danym terenie nie ma sporządzonego planu, składamy wniosek o decyzję o warunkach zabudowy. Podajemy w takim wniosku główne parametry naszego zamierzenia inwestycyjnego.

Następnie warto zabrać się za mapę do celów projektowych. Sporządza ją uprawniony geodeta, który uzupełnia mapę zasadniczą o aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków. Bardzo często jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa. Sama aktualizacja musi obejmować całą działkę, gdzie zlokalizowany będzie projektowany budynek. Zamieszczany jest często także pas 30-metrowy wokół granicy działki. Taka mapa traci swoją ważność w momencie, kiedy w danym obszarze jakieś elementy uległy zmianie.

Decydując się na projekt budowlany, konieczne będzie też wykonanie badań gruntowych. Wykonuje je oczywiście geolog poprzez odwierty na terenie naszej działki. Takie opracowanie będzie zawierać opis budowy geologicznej terenu do głębokości odwiertów. Takie badania warto wykonać w każdym przypadku. Głównie są one zalecane, kiedy budynki posiadają piwniczki. Najlepiej jest je wykonać w momencie ukończenia projektu koncepcyjnego, ponieważ wtedy będziemy mieli pewność, gdzie dokładnie będzie stał budynek na działce.

Oczywiście musimy również ustalić warunki techniczne przyłączenia mediów. Dotyczy to wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu czy telefonu. Jest to podstawa w przypadku projektów branżowych instalacji.

Tworzenie projektu

Pierwszym i najważniejszym etapem projektowania jest stworzenie projektu koncepcyjnego. Tutaj zawarte będą kluczowe rozwiązania przestrzenne dotyczące układu funkcjonalnego i bryły budynku. Służy on szczególnie do przedstawienia idei projektowej inwestorowi. Powinien on więc być jak najbardziej czytelny.

Następnie przechodzimy do projektu budowlanego. Jest on konieczny w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W skład takiego projektu wchodzi między innymi zagospodarowanie terenu, branża architektura, branża konstrukcja oraz instalacje sanitarne i elektryczne.

Konieczne będzie także wykonanie projektu wykonawczego. Stanowi on uzupełnienie projektu budowlanego. Są tutaj zawarte niezbędne szczegóły do realizacji obiektu na budowę. W skład tego projektu wchodzą szczegółowe rzuty, przekroje oraz dodatkowe detale budowlane.

Na samym końcu trzeba wspomnieć o projekcie wnętrz, który zawiera wszelkie informacje dotyczące wykończenia wnętrz, czyli ścian, sufitów, mebli czy posadzek. Bardzo często takie opracowanie jest stworzone w modelu 3D, dzięki czemu łatwiej jest zwizualizować wszystkie wnętrza.

Polecamy zapoznać się z ofertą https://vosa.pl/