Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Wizyta przedstawicieli  firmy SK hi-tech battery materials Poland w  CKZiU

9 września w budynku Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego im. J.Kilińskiego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 odbyło się spotkanie kadry kierowniczej szkoły :dyrektora Jacka Górskiego, wicedyrektor Barbary Kowalik, kierownika warsztatów szkolnych Michała Waśniewskiego z przedstawicielami firmy SK hi-tech battery materials Poland w osobach SangminCho – Dyrektor Grupa Planowania i Serwisu, Ahra Lee- Specjalista ds.Ogólnego Zarządzania oraz przedstawiciela działu HR firmy.

Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy CKZiU i SK w zakresie organizacji kursów, staży i innych form szkoleń oraz rekrutacji absolwentów szkoły na stanowiska proponowane przez koreańską firmę.

SK technology od kwietnia 2019r stała się spółkązależną, należącą do grupy SK innovation. Powstała ze względu na bardzo dynamiczny rozwój na rynku materiałów elektrycznych. Obecnie ma dwa obszary działalności : produkcja separatorów do baterii litowo-jonowych (LiBS/CCS) oraz elastycznych ekranów do urządzeń elektronicznych.

Przedstawiciele firmy po obejrzeniu pracowni mechatronicznych, CNC, warsztatów szkolnych potwierdzili wysoki poziom działania szkoły i przygotowania uczniów w zawodach technik mechanik i technik mechatronik  do wejścia na rynek pracy oraz wyrazili zainteresowanie  nawiązaniem  szerokiej współpracy na wielu płaszczyznach.