Funkcjonariusze z sosnowieckiej Komendy Policji spotkali się pracownikami Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Dwudniowe spotkanie, na którym przedstawiono tematykę narkotyków oraz dopalaczy, zostało zorganizowane dla służb dyspozytorskich. W organizacji spotkania sosnowieckich policjantów wsparła Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sosnowcu.

Sosnowieccy profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zorganizowali dwudniowe szkolenie dla służb dyspozytorskich Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Podczas zajęć policjanci przybliżyli pracownikom PKM w Sosnowcu mechanizm uzależnienia oraz omówili skutki zażywania środków odurzających. Ważną kwestią poruszoną podczas spotkania dla kierowców zawodowych, którzy przystępują do badania na obecność narkotyków w organizmie był czas, w jakim narkotyk pozostaje we krwi i moczu, ślinie czy włosach człowieka. Policjanci, dla zgromadzonych na spotkaniu osób przygotowali materiał informacyjny w postaci podręczników Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz szereg tematycznych ulotek informacyjnych. Obecność policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu przybliżyła uczestnikom skalę omawianego problemu. Podczas szkolenia mieli oni możliwość wymiany uwag, które rozwiały wszelkie niejasności, a także obaliły mity w kwestii narkotyków i dopalaczy. Dla pozostałych pracowników PKM w Sosnowcu materiał informacyjno – profilaktyczny został przekazany opiekunowi spotkania.