Budynek LO im. E. Plater po termomodernizacji

Budynek II LO im. E. Plater już po termomodernizacji. Inwestycja, którą wykonał Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc kosztowała prawie 3,2 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel środki unijne.

Poza walorami estetycznymi w wyniku prac w obiekcie m.in.: zamontowano nową instalację grzewczą, poprawiona została izolacyjności przegród budowlanych, wymieniono okna i drzwi na wyroby o lepszej izolacyjności. Dzięki realizacji ograniczone zostało także zużycie energii cieplnej  i emisji zanieczyszczeń. – Kolejna miejska placówka edukacyjna została gruntownie zmodernizowana. Z jednej strony zwiększy się komfort nauki, a jednocześnie prace wykonane przyczynią się do poprawy jakości powietrza – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Projekt  współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Priorytet: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.