Aleksander Stępień w gronie najlepszych

Komisja kwalifikacyjna Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych orzekła o zakwalifikowaniu Aleksandra Stępnia ucznia klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 46 w Sosnowcu do udziału w programie „Uniwersytetu Najlepszych” w roku akademickim 2019/2020.

Uniwersytet Śląski, wraz z miastami akademickimi UŚ,  zaprosił uczniów  Szkół do udziału w drugiej edycji programu edukacyjnego „Uniwersytet Najlepszych”, która rozpoczyna się w październiku 2019 roku. Inicjatywa ta skierowana jest do najzdolniejszych uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uniwersytet pragnie wspierać młodzież w rozwoju aktywności poznawczej oraz pobudzać do działań innowacyjnych i kreatywnych. Uczestnicy programu będą brali udział w indywidualnych spotkaniach z pracownikami badawczo-dydaktycznymi Uczelni, jak również w  warsztatach grupowych im dedykowanych. Ważnym celem programu jest także ukazanie różnorodnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego, jak również zachęcenie do podjęcia studiów na terenie województwa śląskiego.