Debata Klimatyczna w SP 6

W Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu odbyła się DEBATA KLIMATYCZNA.

Udział w niej wzięli uczniowie klas IV-VI, którzy rozmawiali o ekologicznej przyszłości świata. Zwrócili uwagę na bardzo ważne problemy jak: wzrost koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, podnoszenie się poziomu oceanów i ich zakwaszenia. Ponadto uczniowie zauważyli, że przybywa ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz ubywa gatunków zwierząt i roślin. Wszystkie te zjawiska oraz prognozy na przyszłość zostały omówione przez młodych ekologów. Taka inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości  ekologicznej dzieci i młodzieży.