Badania pod kątem wykrywalności chorób sercowo-naczyniowych

Prezydent Miasta Sosnowca oraz NZOZ Nasza Przychodnia (ul. Kisielewskiego 2) zapraszają do udziału w programie profilaktycznym badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo-naczyniowych.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wiek powyżej 65 lat oraz posiadania co najmniej trzech z czterech wymienionych poniżej czynników ryzyka tj.:

- choroby wieńcowe

- nadciśnienia tętniczego

- wysokiego poziomu cholesterolu

- palenie tytoniu

Po wstępnej kwalifikacji każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w akcji "Stop udarom" lub "Wykrywanie tętniaka aorty brzusznej".

Akcja obejmuje wykonanie podstawowych badań krwi, pomiaru RR, BMI, EKG, USG Doppler tętnic szyjnych lub kończyn dolnych, odbycia konsutlacji u lekarza chorób naczyń, dietetyka

Program trwa do 25 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat programu otrzymacie Państwa w Gabinecie Zabiegowym tutejszej przychodni - pokój 110 I piętro lub pod numerem telefonu 32 2632484 wew. 208 lub 101.