Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

SP nr 8 wygrało

W Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnwocu odbył się dwuetapowy XIV Regionalny Turniej Ekologiczny „Bieg po zieloną gałązkę”, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Pierwszy etap, był etapem eliminacyjnym i obejmował rozwiązywanie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej. Do II etapu zakwalifikowało się łącznie 6 szkół, jednak tylko 4 z nich przystąpiły do finałowej rywalizacji. W finale uczestnicy rywalizowali ze sobą w konkurencjach sportowych pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch", które były przeplatane zadaniami sprawdzającymi wiedzę przyrodniczą. 

Na końcowy wynik turnieju składała się suma punktów uzyskana przez szkoły w dwóch etapach. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Po obliczeniu punktów okazało się, że I miejsce zajęła SP nr 8, II miejsce - SP nr 39, III miejsce - SP nr 33, a IV miejsce - SP nr 21 - wszystkie szkoły z Sosnowca.