comic-clipart-cartoon-sun-md

V. edycja konkursu plastycznego

Oddział dla Dzieci i Młodzieży MBP w Sosnowcu oraz Zespół ds. Profilaktyki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sosnowcu serdecznie zapraszają do udziału w V. edycji konkursu plastycznego "Mamo, tato nie pal". Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin i kartę zgłoszeniową do pobrania. Życzymy udanej zabawy i powodzenia w konkursie.

 

Regulamin V edycji konkursu plastycznego
"Mamo, tato nie pal ..."

Temat konkursu: „Mamo, tato nie pal ..."
Forma pracy: plakat
Technika wykonania projektu: dowolna

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu plastycznego pt. „Mamo, tato nie pal ..." mogą być uczniowie kl. I-III szkół podstawowych oraz uczniowie szkól specjalnych bez ograniczeń wiekowych, z terenu Sosnowca.
2. Organizatorami konkursu są:
• Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, ul. Parkowa 1a, 41-200 Sosnowiec,
• Zespół ds. Profilaktyki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec
3. Konkurs rozpoczyna się 10 maja 2019 r., a kończy 31 maja 2019 r.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:
1. Propagowanie zdrowego trybu życia.
2. Rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania zdrowiem własnym i ich rodziców.
3. Rozwijanie twórczej aktywności dzieci.
4. Zachęcenie dzieci do podejmowania działań profilaktycznych.
5. Kształtowanie u dzieci postaw otwartości.
6. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.

Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych bez ograniczeń wiekowych z terenu Sosnowca.
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu antynikotynowego.
5. Forma pracy: plakat - płaska praca plastyczna.
6. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie maksymalnie A2.
7. Prace można:
• przesłać pocztą na adres: Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Parkowa 1a, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – plakat antynikotynowy", do dnia 31 maja 2017 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane),
• dostarczyć osobiście do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w godzinach jego otwarcia.
8. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (załącznik nr 1).
9. Karty dostępne w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów.
2. Przyznane zostaną 3 nagrody główne – za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
3. Jury oceniać będzie: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy, samodzielność.
4. Szkoły o wygranej zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Parkowej 1a w terminie 6 czerwca 2019 r. o godz. 12.00.

Postanowienia końcowe
1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatorów.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Parkowej 1a, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, klasa, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mal rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Parkowa 1a. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu: Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1a, tel. 32 266 34 96 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Wystawa pokonkursowa eksponowana będzie od dnia 6 czerwca do 30 czerwca 2019 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Parkowej 1a w Sosnowcu.