Dzielnicowi Komisariatu Policji III w Sosnowcu mł. asp. Aneta Trojanowska i asp. szt. Mariusz Wójcicki we współpracy z proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Sosnowcu przy ul. Józefa Pomiana Pomianowskiego 2 ks. Pawłem Kempińskim przeprowadzili prelekcję skierowaną do seniorów oraz mieszkańców parafii. Celem spotkania było zwrócenie uwagi seniorów na współcześnie występujące zagrożenia.

W trakcie spotkania z wiernymi którzy pozostali po mszy o godzinie 12.00 dzielnicowi omówili podstawowe zasady, których przestrzeganie może pomóc im uniknąć paść ofiarą przestępstwa pod legendą lub kradzieży czy kradzieży z włamaniem. Omówili sposoby działania sprawców wykorzystujących nadmierną ufność seniorów oraz korzyści jakie daje wzajemna pomoc sąsiedzka. Ponadto rozpropagowano ulotki „Bezpieczny Senior” i „Proste kroki do bezpiecznego domu” opracowane przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób a seniorów żywo zainteresowały treści prezentowane przez doskonale im znanych dzielnicowych. Kolejne spotkania w parafiach już wkrótce.