Otoczenie pracodawców CKZiU powiększa się

22 marca Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu podpisała umowę o współpracy z  Salonem Ladies & Gentelmen- Barber Shop  w Sosnowcu,  reprezentowaną przez właściciela Mateusza Nowakowskiego.

 

Współpraca została podpisana na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystycznej w zawodach: technik usług fryzjerskich oraz fryzjer. Salon Ladies & Gentelmen- Barber Shop  będzie wspierać Centrum w realizacji procesu dydaktycznego poprzez praktyczne szkolenie uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Partnerzy w ramach umowy zobowiązują się również do wspierania przedsięwzięć i projektów mających na celu promowanie kierunków kształcenia w zawodach związanych z branżą  w których kształcą się uczniowie Centrum.

 

 Podpisanie umowy partnerskiej wzmocni relacje ze środowiskiem pracy oraz wpłynie na budowanie otoczenia pracodawców Centrum.