Warsztaty dla maturzystów

W CKZiU Technikum nr  5 i 6 odbyły się zajęcia dla młodzieży: Informatyka w matematyce  prowadzone przez dr inż. Annę Manowską z Politechniki Śląskiej. Ćwiczenia praktyczne zaprojektowane  były w taki sposób, aby rozbudzić ciekawość poznawczą uczniów w zakresie nauk ścisłych i stopniowo przygotować ich do matury- przekazała organizatorka zajęć   Bożena Fulas. Podczas warsztatów młodzież  stymulowana była do rozwiązania problemów, co umożliwiło jej rozwijanie umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia. W wyniku realizacji modułu uczniowie mogli zapoznać się z nowoczesnymi technikami pracy umysłowej i pracy nad twórczym rozwiązywaniem problemów. 

Podczas zajęć obowiązywały ciekawe formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.