Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader” gościło niecodziennych gości. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu rozpoczęli cykl spotkań przygotowanych dla członków społeczności, Tematyka profilaktyki dla członków „Dromadera” obejmuje opiekę rodzicielską, zagadnienia związane z agresją i przemocą, odpowiedzialność prawną oraz bezpieczeństwo w kontekście zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego.

W bardzo przyjemnej atmosferze spotkania przy kawie i herbacie sosnowieccy policjanci zajmujący się profilaktyką przekazywali trudne informacje i służyli pomocą dla usystematyzowania wiedzy i wiadomości członków społeczności „Dromader” z Sosnowca. Spotkanie zapoczątkowała profilaktyka bezpieczeństwa osoby współuzależnionej w związku w sytuacji wystąpienie problemu przemocy. Po przedstawionej prezentacji funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu podsumował stan bezpieczeństwa na sosnowieckich drogach za rok ubiegły i odpowiadał na pytania uczestników. Bardzo interesująca dyskusja, która wywiązała się podczas spotkania obaliła wiele mitów krążących wokół przepisów Prawa o ruchu drogowym. Prelegenci nie zapomnieli również o materiałach służących do poprawy widoczności pieszych na drodze i rozdali przygotowane odblaski. W centrum stowarzyszenia pozostawione zostały także materiały informacyjne programu wspólnego Policji sosnowieckiej i MOPS w Sosnowcu pod nazwą „Schronienie na lata to dom, mama, tata”. Pod takim hasłem funkcjonuje w Sosnowcu projekt, który ma za zadanie ochronę najmłodszych. Patrole przyjazne dziecku, już trzeci rok pomagają dzieciom w trudnych sytuacjach związanych z zaniedbaniami rodzicielskimi.