Kończy się budowa nowego torowiska tramwajowego na Niwce, ale na inwestycji Tramwajów Śląskich skorzystają też kierowcy, bo na ulicy Wojska Polskiego pojawi się nowa nawierzchnia.

W najbliższy poniedziałek, 13 listopada 2023r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wymianą nawierzchni jezdni na ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego boczna (dojazd do Parku Naukowo-Technologicznego) do ul. Orląt Lwowskich. Prace przygotowawcze, frezowanie itd. mają być realizowane z utrzymaniem ruchu jednokierunkowego od ul. Orląt Lwowskich w kier. Dąbrowy Górniczej. Ruch w kierunku ul. Orląt Lwowskich poprowadzony zostanie ul. Wojska Polskiego boczna.

W sobotę 18 listopada 2023r. planowane jest się natomiast całkowite zamknięcie w/w odcinka drogi dla potrzeb ułożenia warstwy ścieralnej. Ruch odbywać się będzie ul. Wojska Polskiego boczna.