Wczoraj 26.01.2023 r. w Sali Konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca wyniki pracy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. W odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk. Przybyli również przedstawiciele instytucji współpracujących i władz miasta z Prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim na czele.

Na spotkanie przybył Prezydent Miasta Sosnowca wraz z Zastępcami, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Sosnowcu, Komendant Straży Miejskiej , Prokurator Okręgowa, Prokuratorzy Rejonowi, Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego w Sosnowcu oraz inni przedstawiciele władz miasta, a także służb mundurowych i instytucji współpracujących z sosnowiecką Komendą. Podczas odprawy Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz przedstawił wyniki pracy policjantów Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu za rok 2022, które na tle innych jednostek, nie tylko garnizonu śląskiego, są więcej niż zadowalające. Sosnowiecka Policja może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami swojej pracy. Wykrywalność przestępstw w Sosnowcu kształtowała się na poziomie : przestępstwa gospodarcze- 88,1 %, przestępstwa, w wyniku których nastąpił uszczerbek na zdrowiu- 92%, przestępstwa rozbójnicze- 85,1%, bójki i pobicia- 81,3%. Ogółem wykrywalność w pionie kryminalnym średnio wyniosła 62,5%. Sosnowieccy policjanci obsłużyli 19 762 interwencje. Prowadzili czynności w sprawie 90 wypadków drogowych ( 29 z nich to zdarzenia z udziałem pieszych), w ich wyniku na terenie naszego miasta 3 osoby poniosły śmierć. Mundurowi zatrzymali w 2022 r na terenie Sosnowca 394 nietrzeźwych kierowców. Komendant Miejski naświetlił zgromadzonym główne obszary zagrożeń przestępczością oraz sposoby i efekty walki z tymi zjawiskami. Przedstawił także główne założenia do realizacji na nadchodzący 2023 rok. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podsumowując efekty pracy KMP w Sosnowcu podkreślił, że na szczególne wyróżnienie zasługuje praca sosnowieckiej grupy SPEED, która w województwie śląskim nie ma sobie równych. Prezydent Miasta Sosnowca podziękował policjantom za służbę w 2022 roku i przedstawił główne plany władz miasta w obszarze bezpieczeństwa na 2023 rok. 

 

  • KMP Przemawia
  • uczestnicy odprawy
  • zaproszeni goście
  • prezentacja
  • wyniki komendy
  • Zastępca KWP w Katowicach insp. D. Łączyk
  • Prezydent Miasta Sosnowca
  • KMP przedstawia wyniki Komendy
  • ODPRAWA