W Sosnowcu wbito symbolicznie pierwszą łopatę pod budowę nowej siedziby i stacji Rejonowego Pogotowia Ratunkowego.

Obiekt będzie służył 8 zespołom ratownictwa medycznego i zostanie oddany do użytku w 2024 roku W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Krzysztof Klimosz, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, radni Sejmiku Maria Materla, Rafał Porc, Katarzyna Stachowicz oraz parlamentarzyści – Barbara Dolniak, Mateusz Bochenek i Joanna Sekuła.

Nowa siedziba Rejonowego Pogotowia Ratunkowego to druga największa inwestycja tego typu w Polsce. Samorząd Województwa przekaże na ten cel w tym roku 18 mln zł i w kolejnym 2 mln zł, a całkowita wartość projektu zamknie się w kwocie 25 mln zł. Dzięki temu powstanie nowoczesny obiekt, który zapewni komfort pracy ratownikom medycznym, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańcom, ułatwiając zespołom szybkie i skuteczne dotarcie do pacjentów. To inwestycja na lata, efekt współpracy samorządów. Dziękuje prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu. Miasto Sosnowiec przekazało działkę pod budowę o wartości 1,5 mln zł. Łączy nas troska o najważniejsze wartości, zdrowie i życie mieszkańców – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Zamiar budowy nowej siedziby i stacji został ogłoszony w styczniu 2022 roku. W marcu ubiegłego roku został podpisany akt notarialny pomiędzy gminą Sosnowiec i Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu dotyczący przekazania w formie darowizny działki pod budowę o powierzchni 0,6307 ha. Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania dla tej inwestycji w wysokości 18 mln zł, a w roku 2024 w kwocie 2 mln zł. Całość inwestycji to koszt w wysokości prawie 25 mln zł, a różnica zostanie pokryta ze środków własnych pogotowia. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2024 roku.

Chcemy, żeby ratownicy medyczni mieli zapewniony komfort pracy, bo dobre warunki przekładają się na bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękuję im za służbę i zaangażowanie w walce o zdrowie pacjentów i jestem przekonany, że ten obiekt, jeden z najnowocześniejszych tego typu w Polsce, spełni ich oczekiwania i pozwoli jeszcze efektywniej korzystać z ich doświadczeń – mówił prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Warto podkreślić, że to druga najwyższa w historii inwestycja tego typu w Polsce. Nowy budynek ma posiadać wiele innowacyjnych rozwiązań dla członków zespołu ratownictwa medycznego np. garaże podziemne, miejsce do dezynfekcji, łatwość dostępu do magazynów leków, tlenu, pokój wypoczynku z siłownią. Zaplanowano też kompleksowe rozwiązania związane ze szkoleniami, z dużą salą wykładową, kilkoma małymi oraz salą do symulacji medycznej wraz z reżyserkami. W projekcie przewidziano ok. 60 miejsc parkingowych i OZE (np. fotowoltaika czy pompy ciepła).

Dla pogotowia najważniejszy jest czas, więc liczę, że ten projekt powstanie w terminie. Dziękuję marszałkowi i radnym Sejmiku za wsparcie finansowe dla tej inwestycji. W budynku planujemy najnowocześniejsze rozwiązania i nowy sprzęt. Ten obiekt będzie niskoemisyjny, co jest szczególnie istotne w kontekście troski o środowisko naturalne – mówił dyrektor RPR w Sosnowcu, Klaudiusz Nadolny.

W trakcie uroczystości przekazano również dwa ambulanse wraz noszami oraz wyposażeniem (respiratory, videolaryngoskopy, defibrylatory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, ssaki, krzesełka kardiologiczne, aparaty USG). Zakupy zostały dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 1,6 mln złotych (pełna kwota inwestycji to 1,7 mln zł).

W Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu zatrudnionych jest ponad 400 osób, w tym 250 ratowników medycznych. Pogotowie w swojej strukturze posiada 23 zespoły ratownictwa medycznego oraz 4 zespoły transportu sanitarnego, które zlokalizowano w trzynastu miejscach stacjonowania na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Pogotowie zabezpiecza populację ludności wynoszącą ok. 700 tys. mieszkańców. Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu w 2022 roku zrealizowało prawie 63 tys. wyjazdów systemowych (w 2021 roku ponad 67 tys.) i ponad 1800 transportów POZ.