Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Pragniemy poinformować, iż w chwili obecnej trwają czynności związane z przeniesieniem funkcjonariuszy Policji z siedziby przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 do nowej siedziby przy ul. Aleksandra Janowskiego 16. W związku z zaistniałą sytuacją mogą wystąpić utrudnienia w zakresie obsługi interesantów. O terminie otwarcia nowej siedziby poinformujemy odrębnym komunikatem prasowym.