Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Handel ludźmi i bezpieczeństwo osobiste były tematem cyklu spotkań, jaki przeprowadziła Oficer Prasowa sosnowieckiej Komendy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. W trzech placówkach spotkała się z uczniami Techników działających w ramach Centrum. W spotkaniach uczestniczyło łącznie blisko 500 uczniów.

Spotkania rozpoczęły się w październiku, który jest miesiącem walki z handlem ludźmi. Uczestniczyły w nich osoby w wieku 15-18 lat. To bardzo ważne, by młodzież w tym wieku była świadoma zagrożeń i by wiedziała jakie zachowania ze strony osób trzecich powinny wzbudzić czujność. Bezpieczeństwo osobiste młodych ludzi to kolejny temat, który wzbudził wiele emocji. Zasady postępowania i bezpieczne nawyki, kultywowane po to, by nie narażać się na niepotrzebne ryzyko każdego dnia, to temat, na który młodzi ludzie chętnie chcieli dyskutować. Luźna formuła zajęć skłaniała do zadawania pytań. Kolejne spotkania z sosnowiecką młodzieżą już wkrótce.