„Tobie Polsko” - hołd dla powstańca śląskiego ppor. Stanisława Bielskiego

14 października 2021 odbędzie się uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Stanisława Bielskiego znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Wydarzenie odbędzie się 14 października 2021 r. o godz. 11:00 na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu przy ul. Gen. Andersa.

Ppor. Stanisław Bielski urodził się 9 sierpnia 1902 r. w Sosnowcu. Brał udział w I powstaniu śląskim walcząc w rejonie Sosnowca i Mysłowic. Służył jako marynarz Garnizonu Marynarki Wojennej w Tczewie. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej brał udział w walkach pod Golubiem-Dobrzyniem. Był zaokrętowany jako maszynista na monitorze „Warszawa 1”. Po rozpoczęciu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli sowieckiej. Zaciągnął się do Armii Polskiej powstającej od 1941 r. w ZSRS i w szeregach 2. Korpusu Polskiego wziął udział w całej kompanii włoskiej. Zmarł 6 września 2000 roku. Został odznaczony Krzyżem za Udział w Wojnie 1918-1921, Krzyżem pamiątkowym Monte Cassino, Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz The 1939-1945 Star, The War Medal 1939-1945, Italy Star. Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach rozpoczęła się 5 lipca 2021 r w dzień setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego. Znak pamięci „Tobie Polsko” ma formę proporczyka o rozmiarach ok. 20 x 8 cm wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację „Tobie Polsko”, pod którą znajduje się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej napisy „Grób Powstańca Śląskiego” i „Instytut Pamięci Narodowej”. Proporzec jest wzorowany na sztandarze powstańczym „Tobie Polsko”, który wykonano na początku 1920 r. w pracowni przy redakcji „Katolika” w Bytomiu i który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Muzeum posiada także fotografię z uroczystości upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja, która przedstawia pochód mieszkańców wsi Osiek (pow. strzelecki, woj. opolskie) z tymże sztandarem niesionym przez A. Szulca do Rozmierzy. Uroczyści te obchodzono na całym Górnym Śląsku w niedzielę 2 maja 1920 r. i były to pierwsze legalne obchody tej rocznicy na tym terenie. Dzięki postanowieniom artykułu 88 Traktatu Wersalskiego o przeprowadzeniu plebiscytu, dla zapewnienia jego bezstronności, w lutym 1920 r. obszar plebiscytowy wyłączono z państwa niemieckiego i poddano kontroli wojsk alianckich, a pełnię władzy przejęła na nim Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska z gen. Henri Le Rondem na czele. Umożliwiło to Polakom legalne demonstrowanie swoich dążeń i używanie symboli narodowych.