Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Nagrody Miasta w dziedzinie kultury wręczone

W Teatrze Zagłębia odbyła się dziś Inauguracja Roku Kulturalnego 2021/2022, podczas której wręczono Nagrody Miasta w dziedzinie kultury.

Przyznano je:
Ryszardowi Grzybowi - artyście należącemu do ścisłej czołówki klasyków malarstwa polskiego. Zajmuje on niekwestionowanie wysokie miejsce w historii sztuki polskiej oraz jest malarzem obecnym w świadomości krytyki artystycznej także poza granicami Polski. 

Tomaszowi Kostro - aktywnemu uczestnikowi życia kulturalnego Sosnowca. Na przestrzeni lat dał się poznać nie tylko jako autor wielu interesujących publikacji, ale również jako kreator wydarzeń o charakterze literackim i artystycznym.

prof. Dariuszowi Nawrotowi - Jest on jedną z najbardziej zasłużonych osób pracujących nad popularyzacją wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim, jego historii, kulturze, specyfice. Działalność prof. Nawrota jako dyrektora Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego ma na celu przede wszystkim rozbudzenie w mieszkańcach chęci wiedzy i miłości do regionu, do „małej ojczyzny”. 

NAGRODY MIASTA SOSNOWCA W DZIEDZINIE KULTURY

Nagrody Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury są przyznawane od 1991 roku. Laureaci otrzymują okolicznościowy dyplom, statuetkę, której autorem jest  sosnowiecki artysta plastyk Andrzej Czarnota i nagrodę pieniężną.