Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Dzisiaj na ulicach naszego miasta funkcjonariusze drogówki prowadzą wzmożone kontrole prędkości. Nadmierna prędkość bowiem jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, a dodatkowo, spowodowane nią zdarzenia, są najbardziej tragiczne w skutkach. Wczoraj prowadzili działania "Bezpieczne skrzyżowanie". Do działań posłużył samochód wyposażony w sprzęt video, rejestrujący zapis wykroczeń popełnianych przez kierujących.

Działania pod nazwą PRĘDKOŚĆ to cyklicznie powtarzające się akcje mające na celu zmniejszenie zjawiska przekraczania przez kierowców dopuszczalnych prędkości. Szczególnie niebezpieczne może być to na terenie miasta, gdzie w pobliżu ruchliwych ulic porusza się znaczna ilość osób, w tym również dzieci. Dlatego właśnie policjanci prowadzący działania podchodzą tak rygorystycznie do tych kwestii. Podczas wczorajszych działań „Bezpieczne skrzyżowanie”mundurowi wykorzystali wóz wyposażony w sprzęt video. W najbardziej ruchliwych punktach miasta, policjanci wykorzystując sprzęt, rejestrowali zachowania kierowców i dokumentowali popełniane przez nich wykroczenia..