Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

 Pompa ciepła to najefektywniejszy system grzewczy

Jako miłośnicy przyrody zachęcamy Ciebie do zmiany ogrzewania na ekologiczne. Jesteśmy zdania, że technologia już jest na tyle dostępna, że każdy może posiadać już własne ekologiczne źródło grzania budynku i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo dzięki fotowoltaice można całkowicie zredukować rachunki za prąd.

Efektywne chłodzenie całego budynku jest możliwe za pomocą sprzężenia systemów rekuperacji i pompy ciepła (chłodnica rekuperatora z glikolem w sondach pompy gruntowej, bądź wodą lodową powietrznej pompy.

Więcej na https://geobud.pl/pompy-ciepla.html

Wynikiem takich działań będzie stworzenie domu samowystarczalnego, który nie będzie produkował zanieczyszczeń wynikających z opalania węglem.
Nie będą Cię już interesować podwyżki ekogroszku, oleju, gazu czy prądu. Dzieki temu rozwiązaniu Twój świat stanie się czystszy.

Do 27.000 zł dotacji na pompę ciepła z czystego powietrza

Dzięki programowi do walki ze smogiem o nazwie "Czyste Powietrze" można uzyskać do 27 tysięcy złotych dofinansowania na pompę ciepła. Dotacje są udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku isniejących budynków dofinansowanie można uzyskać przez zmianę pieca, bądź kotła na ekologiczne źródło ciepła. Dla nowo powstałych budynków jest przyznawane pod warunkiem zakupu i montażu ekologicznego źródła ogrzewania spełniającego wymogi.

Suma dofinansowania zależy od kwoty dochodu na jedną osobę w rodzinie oraz na metodę ogrzewania. Więcej informacji jesteśmy w stanie udzielić telefonicznie.

Jak połączyć pompę ciepła i rekuperacje?

Informacje podstawowe o systemie rekuperacji

Rekuperator służy do odzyskiwania ciepła, które wentylacja wywiewa na zewnątrz przekazując ciepło powietrzu wiewanemu do budynku. Dzięki temu urządzeniu koszty użytkowania budynku znacznie spadają. Jest to najbardziej skuteczne rozwiązanie do pozbycia się wilgoci w domu. System można montować w domu, biurze, biurowcach i halach. Atutem tego rozwiązania jest oszczędność na budowie kominów wentylacyjnych.

Dobór rekupracji zależy od wielkości kubatury budynku oraz ilości osób w domu. W Polsce norma PN-83 B-03430 ustala minimum 30m3/h na jedną osobę przebywającą w pomieszczeniu.

Dla domu o powierzchni 120m2 koszt całego systemu rekuperacji z montażem to rząd 15.000zł brutto (cena uzależniona od doboru urządzeń i skomplikowania montażu). Montaż takiego systemu przeważnie trwa do 3 dni roboczych.

Istnieje możliwość chłodzenia za pomocą rekuperacji. Taki system musi posiadać chłodnicę w rekuperatorze oraz być sprzężony z systemem gruntowej, bądź powietrznej pompy ciepła. Glikol umieszczony w dolnym źródle pionowym bądź poziomym odbiera zimno z gruntu, które trafia do chłodnicy ochładzającej nawiewane powietrze. W modelu powietrznej pompy ciepła do chłodzenia używa się wody lodowej. Porównując takie rozwiązanie do standardowej klimatyzacji domowej jest dużo tańsze w eksploatacji, brak szumu wentylatorów w pomieszczeniach, brak serwisu corocznego odgrzybiania klimatyzacji oraz zmniejszamy temperaturę w całym budynku.

Systemy rekuperacji posiadają filtry, które usuwają zanieczyszczenia z powietrza. W zależności od zamontowanego filtra usuwanięte mogą zostać: pyłki, kurz, bakterie, zapachy, smog. Trzaba pamiętać o regularnych wymianach filtrów, by móc przez cały okres użytkowania oddychać świeżym powietrzem.

Wykonujemy montaż instalacji fotowoltaicznych w domach, biurach, firmach na ternie Śląska, Małopolski i województwa Opolskiego. Dzięki systemu fotowoltaiki można zmniejszyć swoje rachunki za prąd do minimum. Inwestycja zwraca się średnio w 5-7 lat, a żywotność paneli słonecznych z reguły przekracza 20 lat.

Możliwość dofinansowania z programu "Mój Prąd", które oferuje zwrotu 5000 złotych kosztów. Dodatkowo dzięku uldze na termomodernizację można odliczyć jednorazowo ulgę podatku dochodowego rozliczanego przez konsumenta.

Etapy:
- Konsultacja i pomiary
- Projekt instalacji
- Montaż i uruchomienie
- Odbiór przez operatora sieciowego

Oferujemy wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji. Domowa mikroelektrownia słoneczna pozwala produkować prąd i stać się prawie samowystarczalnym. Urządzenie jest ekologiczne i nie produkuje żadnych substancji.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków dla domu i przemysłu

Oczyszczalnie ścieków w opcji przydomowej montowane są głównie dla domów jednorodzinnych. Wszystkie urządzenia posiadają atest i certyfikaty spełniające wszystkie wymogi ochrony środowiska. Znajdują one swoje zastosowanie w gospodarstwach, w których teren został sprawdzony i znany jest stan lustra wód podziemnych, powierzchnia działki, wydane zostało pozwolenie wodno-prawne, grunty są przepuszczalne oraz powstał projekt, w którym uwzględnione są budynki i oczyszczalnie sąsiadów. Jeżeli grunty są nieprzepuszczalne - konieczny jest drenaż rozsączający.

Przemysłowe oczyszczalnie nawet do kilku tysięcy użytkowników dla hoteli, domów weselnych, osiedli. W oczyszczalni komercyjnej BioDisc marki Kingspan zastosowano technologię opartą na obrotowych złożach biologicznych. Jej potwierdzona skuteczność zapewnia nieprzerwanie wysoką wydajność i bezproblemowe oczyszczanie ścieków przez cały okres użytkowania produktu. Każda komercyjna oczyszczalnia BioDisc® charakteryzuje się kompaktową budową pozwalającą dostosować produkt do szerokiej gamy zastosowań i wymogów dotyczących jakości oczyszczania.
System dawkowania zapewnia najwyższą wydajność, kompensując zmienne ilości wprowadzanych ścieków. Dzięki niemu przez urządzenie ścieki przepływają stałą, kontrolowaną prędkością, a błona biologiczna powstająca na złożu pracuje w optymalnych, stabilnych warunkach. Rozwiązanie pozwala maksymalizować efektywność oczyszczania.

https://geobud.pl/oczyszczalnie-sciekow.html

W przypadku oczyszczalni dla domów jedno i wielorodzinnych, gdzie wydajności ścieków nie przekracza 7,5 m³ na dobę wymagane jest jedynie zgłoszenie w starostwie w związku z przeprowadzeniem prac. Każda gmina posiada indywidualne warunki dotyczące instalacji oczyszczalni, bądź zakazu możliwości montażu. Przynależne Starostwo posiada swoje szczegółowe wytyczne odnośnie potrzebnych dokumentów. Z reguły potrzebne są podstawowe plany, projekt instalacji i opinia hydrogeologiczna, którą też wykonujemy. Wykonujemy również operaty wodnoprawne.

Standardowa procedura uzyskania pozwolenia na montaż oczyszczalni:

1. Udanie się do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących możliwości montażu biologicznej oczyszczalni.

2. Wykonanie badania hydrogeologicznego do głębokości 3 metrów w których zostaje zbadany grunt metodą makroskopową, obliczenie współczynnika filtracji i opracowanie opinii hydrogeologicznej w której zostaną udzielone szczegółowe informacje. 3. Pobranie mapki opiniodawczej działki dla której planowana jest inwestycja w Starostwie Powiatowym.

4. Nanieść urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków na mapę.

5. Uzupełnić otrzymane dokumenty:
– druk zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
– druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wymagane dokumenty znajdziemy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego lub ich papierową wersję w urzędzie.
Zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej w Starostwie Powiatowym trwa 21 dni. Komplet dokumentów obejmuje:
• wypełniony i podpisany druk zgłoszenia,
• wypełniony i uzupełniony druk oświadczenia,
• mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń,
• opis techniczny oczyszczalni.

Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy odpowiedzi negatywnej oznacza to tylko jedno - możemy przystąpić do montażu biologicznej oczyszczalni ścieków.