Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Portal biznesowy a etyka w biznesie

Media masowe, a zwłaszcza telewizja, to gigant. Informacje od nich pochodzące przyjmuje się za pewnik ze względu na siłę przekazu, czyli obecność w niemal każdym domu i wrażenie profesjonalizmu, zbudowane częściowo dzięki ogromnemu budżetowi. Także wielu przedsiębiorców kierowało się do niedawna informacjami płynącymi z telewizji, prasy czy radia, często zdając sobie sprawę z tego, że media masowe mogą działać w swoim własnym interesie, lecz nie mając innego wyboru. Wraz z pojawieniem się internetu, jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać kolejne źródła informacji, także w dziedzinie biznesu. Dzięki temu obieg informacji przyspieszył, a możliwość wypowiedzenia się zyskali ci, którzy do tej pory byli tylko obserwatorami. Portale biznesowe są głosem przedsiębiorców w internecie i rzucają też nowe światło na zagadnienie etyki w biznesie, rzucając jej nowe wyzwania, ale też niekiedy stojąc na jej straży.

Portal biznesowy a rzetelność informacji

Portale biznesowe mogą być niezależne od innych instytucji, ale nie oznacza to wcale, że muszą być bezstronne. Niezwykle łatwo jest, kierując się zyskiem, zamieścić na takim portalu fałszywe informacje, które źle pokierują inwestorów i doprowadzą do strat finansowych. Jednak zaletą jest ogromna liczba podobnych stron. Dzięki temu, łatwo jest potwierdzić daną informację w kilku niezależnych źródłach lub ją obalić. Zanim wybierze się własny, zaufany portal, który będzie się śledzić, należy najpierw upewnić się, czy podaje prawdziwe informacje. Sprawdzając artykuły pod względem ich rzetelności, szybko da się oddzielić ziarna od plew. Zachowując ostrożność, ma się pewność, że nie padnie się ofiarą nieetycznych praktyk rozprzestrzeniania fałszywych informacji.

Dobrze jest zwrócić uwagę czy treści pojawiają się regularnie i czy pracuje nad nimi grupa redaktorów, która nie ma obaw przedstawić się z imienia i nazwiska swoim czytelnikom. Przykładem może być https://allebiznes.pl/. Często, tak jak w przypadku tego portalu, jego twórcy to przedsiębiorcy sami działający na rynku, którzy na szali stawiają swoją reputację i chcą dbać o wizerunek własnej firmy.

Portal biznesowy a dobre praktyki biznesowe

Jeśli znajdzie się już odpowiedni portal, można polegać na zamieszczanych tam treściach, dotyczących innych firm. Dzięki temu, jako konsument można zainteresować się tym, która firma prowadzi praktyki niezgodne z etyką biznesową, np. źle traktuje pracowników lub zanieczyszcza środowisko. Jako przedsiębiorca można za to postarać się o wyróżnienie swojej firmy wzmianką o swoich dobrych praktykach biznesowych, takich jak działalność charytatywna czy ekologiczne produkty. Dzięki temu potencjalni klienci mogą natrafić na informacje firmie wpisując ją w wyszukiwarkę lub poszukując w internecie informacji na temat danych produktów czy usług. Sprzyja to popularyzacji dobrych biznesowych praktyk i piętnowaniu tych nieetycznych.