Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

W ciągu ostatnich lat w stomatologii nastąpił duży postęp. Możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, stosowanie nieznanych wcześniej materiałów, wiedza i rosnąca świadomość społeczeństwa spowodowały, iż wizyty u dentysty coraz częściej związane są nie tylko z uśmierzeniem bólu, ale również z chęcią poprawienia wyglądu uśmiechu, jak i wstawienia utraconych z różnych powodów zębów.

Z pomocą przychodzi nam w takim przypadku protetyka - dziedzina stomatologii, która zajmuje się odtwarzaniem brakującego uzębienia, rekonstrukcją zębów zniszczonych, jak i odtwarzaniem naturalnych warunków zgryzowych. Większość z nas, jeżeli ma pojedyncze braki, szczególnie jeśli dotyczą one niezbyt widocznych zębów trzonowych, nie traktuje takiego stanu jako powodującego problemy zdrowotne. Niemniej, niestety nawet pojedyncze ubytki w uzębieniu mogą spowodować poważne zagrożenia. Utracenie jednego albo kilku zębów skutkuje na ogół przemieszczaniem się zębów sąsiednich, na przykład przechylaniem się następnego zęba, wysunięciem się zęba przeciwstawnego albo przesunięciem w kierunku wolnej przestrzeni. Taka sytuacja może znacząco utrudniać wykonanie uzupełnień w przyszłości albo wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych zabiegów.
Jakie możliwości daje nam protetyka stomatologiczna?

Razem z rozwojem protetyki w stomatologii pojawiły się zupełnie nowe możliwości odbudowy utraconego uzębienia:

estetycznie wykonane z porcelany licówki i korony,

adhezyjne techniki pozwalające na mocowanie protezy (zapobiegają samoistnemu spadaniu protezy dzięki opracowaniu tkanek podczas przygotowania zębów),

protezy opierające się na implantach (implant to rodzaj śruby tytanowej, która ma za zadanie zastąpić korzeń zęba wszczepianej w kość).

Współczesna stomatologia oferuje nam różne protezy zębowe. Rzeszów jest jednym spośród miast, w którym świadczy się tego rodzaju usługi na najwyższym poziomie. Dobrze przygotowana proteza zębowa zapewnia doskonały efekt estetyczny, terapeutyczny i funkcjonalny. Wybranie uzupełnienia protetycznego powinno uwzględniać oczekiwania pacjenta oraz istniejące warunki.

Rodzaje protez zębowych

Protezy zębowe można podzielić na:

 • stałe - mocowane do implantów albo własnych zębów,
 • ruchome - wyjmowane.

Protezy stałe:

 • licówki,
 • mosty adhezyjne,
 • korony częściowe,
 • wkłady koronowe,
 • wkłady korzeniowo-koronowe,
 • mosty,
 • korony.

Protezy ruchome:

 • całkowite protezy osiadające,
 • protezy częściowe,
 • bezklamrowe,
 • klamrowe,
 • szkieletowe,
 • nakładkowe.

Dla kogo przeznaczone jest uzupełnienie stałe?

Najważniejszą kwestią będzie posiadanie zęba albo zębów, do których można będzie przymocować uzupełnienie. W wypadku mostów i koron możliwe będzie ich przymocowanie na implantach. Nie wszystkie zęby mogą stać się trzonem dla uzupełnienia stałego, na przykład utrata tkanek poniżej poziomu kości wymagać będzie ortodontycznego albo chirurgicznego wydłużania korony, zęby z zapaleniem tkanki wymagać zaś będą leczenia kanałowego, tak samo, jak rozchwiane zęby.

Czym jest korona protetyczna?

Koroną protetyczną nazywa się uzupełnienie, które odtwarza koronę zęba, jak i zamocowane jest na pozostałych tkankach zębów albo na wkładzie korzeniowo-koronowym.

Koronę można wykonać w całości z porcelany (tak zwana korona pełnoceramiczna), z porcelany osadzonej na podbudowie metalowej (korony klasyczne), jak i z akrylu (korony tymczasowe), wykonywane celem czasowego zabezpieczenia zęba przed przemieszczaniem i działaniem szkodliwych bodźców na miazgę żywych zębów.

Korony protetyczne - rodzaje

Wśród odmian koron warto wymienić korony częściowo odbudowujące mało rozległe zniszczenia twardych tkanek zęba. Szczególnym rodzajem koron częściowych będą licówki. Są one alternatywą dla koron pełnoceramicznych i tradycyjnych koron. Licówki pokrywają powierzchnie policzkowe albo wargowe zębów, które mogą być widoczne dla otoczenia. Wkłady koronowe wykonane z kompozytu albo porcelany, uzupełniają ewentualne ubytki w zębach. Mosty odbudowują braki pomiędzy zębami, niemniej jednak ich wykonanie wymagać będzie posiadania minimum dwóch podparć w postaci zębów. Są to korony z dowieszonymi sztucznymi zębami pomiędzy nimi. Mosty wykonuje się z porcelany na metalu, albo z samej porcelany