W wieku 73 lat zmarł Jan Szot.

W latach 1997-2012 pełnił funkcję Prezesa Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, na początku lat 90. był prezesem piłkarskiego Zagłębia. Jan Szot był współzałożyciela Fundacji im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Członek Rad Społecznych sosnowieckich instytucji kultury, Współzałożyciel Fundacji "Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny".

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego Składają Władze Samorządowe Sosnowca