XVII Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
 1. Miejsce i termin planowanego przedsięwzięcia:
 • Hala sportowa MOSiR Sosnowiec przy ul. Żeromskiego 1

14.06.2019r.  godz. 9.00-13.30

 1. Organizator imprezy:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

w Sosnowcu ul. Bohaterów  Monte Cassino 46

 • ING Bank Śląski
 • MOSiR Sosnowiec
 • Urząd Miasta w Sosnowcu
 1.  
 • Rozbudzenie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo
 • Stworzenie równych szans rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  ruchowo /warunkiem udziału jest niepełnosprawność ruchowa/
 • Podniesienie poczucia własnej wartości, samooceny i wiary w siebie
 • Kształcenie nawyku korzystanie z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej
 • Wdrażanie do osiągania wyznaczonego celu ( kształtowanie wytrwałości, siły, woli,
  umiejętności ponoszenia porażki, zdrowej rywalizacji sportowej, przestrzeganie zasady
  fair play, oraz cech kulturalnego kibica sportowego)
 1. Warunki uczestnictwa:
 • W olimpiadzie mogą startować dzieci i młodzież niepełnosprawna ruchowowwiekuprzedszkolnym orazw wieku 7-18 lat, w dwóch kategoriach wiekowych 7-12, 13-18 lat.
 • Reprezentacje przedszkoli ,ośrodków i szkół przybywają do Hali Sportowej w Sosnowcu na koszt własny.

 

 1. Wyżywienie :
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny posiłek dla każdego zawodnika.
 1.  
 • Każdy zawodnik startujący w olimpiadzie otrzymuje medal XVIISosnowieckiej Olimpiady
  Sportowej, maskotkę i słodycze.
 • Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują medale i dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca w konkurencjach indywidualnych.
 • Zwycięzcy drużynowi otrzymują puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, IIImiejsca
 • Za najlepsze prace plastyczne zgłoszone do konkursu pt „ Moja ulubiona dyscyplina
  sportowa” uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe.
 1. Konkurencje sportowe

Konkurencje indywidualne:

 • rzuty piłką do kosza
 • slalom na wózkach inwalidzkich
 • tor przeszkód
 • rzuty woreczkiem do celu
 • wyścigi na pełzakach
 • skok w dal z miejsca
 • rzut piłka lekarską 1 kg

Konkurencje drużynowe :

 • Boccia (dyscyplina paraolimpijska)       
 1. Oprawa artystyczna imprezy
 • Występy zespołów taneczno-wokalnych (uczniowie ZSO Nr 5 w Sosnowcu)