Konsultacje artystyczne Nataszy Pavluchenko

25 marca w pracowniach warsztatów szkolnych Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 odbyło się spotkanie młodzieży z projektantką mody Nataszą Pavluchenko, która w tym roku objęła patronatem artystycznym sosnowiecką Szkołę Mody.

Konsultacje dotyczyły projektów kolekcji, przygotowywanych przez uczniów na prezentację artystyczną w formie  pokazu mody podczas tegorocznego Święta Szkoły. Natasza Pavluczenko wysoko oceniła umiejętności i pomysłowość młodzieży. Oczywiście nie obyło się  bez cennych wskazówek, podpowiedzi i sugestii. Spotkanie przebiegało w twórczej atmosferze, która jeszcze bardziej utwierdziła uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w słuszności wyboru szkoły, pozwalającej rozwijać  pasje i umiejętności. Efekty wspólnej pracy będzie można zobaczyć już  w czerwcu podczas Święta Szkoły.