Maczki jak nowe

Już wkrótce mieszkańcy Maczek oraz części Ostrów Górniczych będą mogli przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Tym samym obietnica złożona mieszkańcom zostanie zrealizowana!

Warta 20 milionów złotych budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach i części Ostrów Górniczych została zakończona i odebrana. Trwa oczekiwanie na wydanie dokumentów przez Nadzory Budowlane (PINB i WINB) pozwalające na użytkowanie wykonanych sieci. Po zakończeniu wszystkich formalności do mieszkańców dzielnic trafi informacja wyjaśniająca w jaki sposób mnożna przyłączyć się do nowej sieci i z jakiego dofinansowania można skorzystać. Pierwszą część umowy na kwotę 15,5 mln zł podpisały Sosnowieckie Wodociągi, a pozostałą Gmina.

Takie rozwiązanie gwarantuje kompleksowe wykonanie prac, łącznie z budową sieci deszczowej oraz odtworzeniem dróg. W ramach prac wybudowano 11 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa, ponad 7 km sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa, Wodociągi wraz z budową 4 obiektów tłoczni ścieków. Dopełnieniem była budowa ponad 2 km kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna. Realizacja projektu pozwoli na budowę szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i przetransportowanie ścieków do Oczyszczalni Ścieków Radocha II. Równolegle z działaniami Gminy i Sosnowieckich Wodociągów trwała budowa sieci gazowej. To da możliwość mieszkańcom na przyłączenie się do sieci i rezygnację z ogrzewania przy pomocy pieców.