CKZiU gości rumuńskich nauczycieli

W dniach 14-18 stycznia w Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowany jest projekt job shadowing w ramach programu Erasmus+.  Z W ramach Projektu do CKZiU przyjechali Dyrektor Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza z Suceavy (Rumunia), miasta partnerskiego Sosnowca – Ovidiu Arganisciu, Nasulea Florentina, nauczyciel geografii i Popovici Radu, nauczyciel języka angielskiego.

-" Rezultatem projektu ma być stworzenie właściwej atmosfery w szkolne opartej na tolerancji i efektywnej komunikacji, zwiększenie ilości dodatkowych zajęć angażujących uczniów, stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zmniejszenie absencji szkolnej oraz podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. Nauczycielom Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" towarzyszy w tych działaniach p. Flroin Dramba, dyrektor szkoły średniej w Radauti, który jednocześnie szuka możliwości nawiązania współpracy z ramienia swojej placówki "- mówi Bożena Fulas z CKZiU.

Delegacja z Rumunii spotkała się również z I Zastępcą Prezydenta Miasta Sosnowca  Zbigniewem Byszewskim, ktoremu podlegają sprawy edukacji w mieście. Podczas spotkania poruszono wiele istotnych tematów, m.in. porównanie systemów edukacji w obydwóch krajach, zagrożenia cywilizacyjne, jakie wpływają na nasilanie się określonych trudności w społecznościach lokalnych oraz znaczenie działań wychowawczych i profilaktycznych.