Dzień Bezpieczeństwa w Sosnowcu: Policjanci i ratownicy edukują uczniów
Wiosenne otwarcie sezonu bezpieczeństwa z udziałem lokalnych służb mundurowych przyniosło mieszkańcom nie tylko cenne wskazówki, ale i pokaz umiejętności. Wydarzenie, które odbyło się w Zagłębiowskim Parku Sportowym, zgromadziło licznych uczestników, szczególnie młodzież szkolną, spragnioną wiedzy na temat pracy w służbach porządkowych.
  • Prezentacja sprzętu i umiejętności przez służby mundurowe.
  • Interaktywne spotkania z policjantami i pokazy tresury psów.
  • Informacje na temat rekrutacji i wymagań służby w Policji.
  • Podkreślenie roli Policji w społeczeństwie przez młodszego inspektora Sławomira Zagrobelnego.

Zaczynając od godziny 10.00, uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki pracy funkcjonariuszy, poznając z bliska sprzęt, który wspiera ich w codziennych obowiązkach. Młodzież, która rozważa przyszłą karierę w służbach, otrzymała bezcenne informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz wymagań, jakie muszą spełnić kandydaci.

Ważnym punktem wydarzenia były pokazy tresury psów służbowych, które wzbudziły duże zainteresowanie. Przewodnicy zaprezentowali umiejętności swoich czworonożnych partnerów, pokazując, jak ważną rolę odgrywają zwierzęta w codziennej pracy policji. Demonstracja pościgu za pozorantem, symulującego przestępcę, dostarczyła emocjonujących wrażeń i podkreśliła skuteczność współpracy między człowiekiem a psem.

Podczas wydarzenia młodszy inspektor Sławomir Zagrobelny, Komendant Miejski Policji, podzielił się z uczestnikami informacjami na temat struktury organizacyjnej komendy oraz działaniach na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Jego wystąpienie uświadomiło młodzieży, że służba w Policji to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja na rzecz społeczeństwa, wymagająca zaangażowania, uczciwości i odpowiedzialności.

Zainteresowani wstąpieniem w szeregi Policji otrzymali nie tylko motywację, ale i konkretną ścieżkę, jaką mogą podążać, aby spełnić swoje marzenia o pracy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wydarzenie to, łączące edukację z praktycznymi pokazami, stanowiło cenną inicjatywę, która z pewnością przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia pracy służb mundurowych.


Na podst. KMP w Sosnowcu