Sosnowieckie Inwestycje podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla adaptacji krytej pływalni w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska ul. Legionów 9. Na początku września 2023 obiekt ze względu na zły stan techniczny został wyłączony z użytkowania.

Szkolny basen został oddany do użytku w 1978 roku. Pod względem technicznym od początku jego istnienia nie zmieniono orurowania filtrów. W latach 90. dokonano modernizacji wentylacji. Równocześnie wymieniono złoże w trzech filtrach. Pod koniec lat 90. została przeprowadzona termomodernizacja hali basenu. Od ok. 2010 roku wymieniono 100 okien w hali basenowej, wymieniono papę na dachu, przebudowano hol oraz szatnię basenu, zakupiono nową pompę obiegową. Basen do momentu wyłączenia z użytkowania cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców Sosnowca. W godzinach popołudniowych były prowadzone kursy nauki pływania, zajęcia fitness lub pływanie ogólne. Z basenu korzystały również szkoły, które nie posiadają takiej bazy dydaktycznej.

– Podpisana umowa dotyczy opracowania dokumentacji wymiany niecki basenowej o wymiarach 25 m długości i 10 m szerokości o głębokości od 80 cm do 180 cm. Zlecono wykonanie analizy kosztów oraz utrzymania dwóch wariantów niecki: nowej betonowej oraz metalowej. Dokumentacja obejmuje również przygotowanie remontu szatni, łazienek oraz instalacji wentylacji i remontu dachu – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Dokumenty powinny być gotowe do końca I kwartału 2024 roku. Koszt to 283 tys. zł.