Policyjni profilaktycy spotkali się ze studentami z Ukrainy na terenie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w ramach akcji informacyjnej Safe of Poland. Spotkanie było okazją do rozmów na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz norm prawnych i społecznych obowiązujących na terenie naszego kraju.

W ramach długoletniej współpracy Komendy Miejskiej Policjiw Sosnowcu z Wyższą Szkołą Humanitanis w Sosnowcu zorganizowano spotkanie ze studentami pochodzącymi z Ukrainy na którym  zaprezentowano założenia akcji informacyjnej realizowanej przez Wydział Prewencji KWP w Katowicach pn. Safe of Poland. Powyższe przedsiewzięcie miało na celu wprowadzenie obcokrajowców do życia w polskim społeczeństwie zgodnie z jego normami prawnymi i społecznymi, tym bardziej, że pobyt tych osób w naszym kraju może być długi lub stały. Spotkanie ze studentami było okazją do rozmów m. in. na temat: służb ratowniczych i dbających o bezpieczeństwo obywateli w polsce, handlu ludźmi, zapobieganiu zaginięciom, bezpieczeństwa w środkach transportu, hejcie i mowie nienawiści, przepisów prawa obowiązujących w miejscach publicznych i ruchu drogowym, a także rządowych i samorządowych instytucjach pomocowych.

  • Sosnowieccy profilaktycy w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu
  • Sosnowieccy profilaktycy w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu
  • Sosnowieccy profilaktycy w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu