Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Sosnowieccy policjanci wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców Sosnowca i miejscowych przewoźników nadal prowadzą działania, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w miejskich środkach komunikacji. Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie pojazdów i kradzieże kieszonkowe- to najczęstsze problemy zgłaszane przez sosnowiczan. W dobie pandemii mundurowi sprawdzają także czy wszyscy podróżujący autobusami i tramwajami stosują się do obowiązujących obostrzeń.

Działania prowadzone są dwutorowo. Miejskimi środkami komunikacji podróżują zarówno policjanci umundurowani jak i tacy w cywilnych ubraniach. Informacje o najbardziej zagrożonych trasach i środkach komunikacji policjanci czerpią od samych przewoźników, którzy przystąpili aktywnie do tej inicjatywy. Współpraca ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżujących. Efekty prowadzonych działań przerosły najśmielsze oczekiwania. Policjanci ujawnili szereg wykroczeń szczególnie uciążliwych takich jak spożywanie alkoholu w autobusach i tramwajach, zaśmiecanie i zanieczyszczanie wnętrza pojazdów czy dewastacje. Zatrzymywano osoby posiadające przy sobie narkotyki i poszukiwanych. W działania włącza się również straż miejska. Z uwagi na doskonałe efekty, jakie przynosi inicjatywa, a także bardzo pozytywny, entuzjastyczny wręcz oddźwięk ze strony mieszkańców miasta podróżujących środkami komunikacji miejskiej, można być pewnym, że działania te będą stale kontynuowane. Wraz z nadejściem jesieni i szybko zapadającym zmrokiem, ilość patroli kierowanych do tych zadań także uległa zwiększeniu. Oprócz działań prewencyjnych policjanci każdorazowo kontrolują także czy pasażerowie stosują się do obowiązujących na czas pandemii obostrzeń. Sprawdzają także stan psychofizyczny kierowców środków komunikacji.

 

  • policjanci w autobusie
  • policjanci kontrolują podróżnych
  • policjant wsiada do tramwaju