Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Sprawdź kiedy powinieneś oddać alkomat do kalibracji

Alkomat może być świetnym sposobem na szybkie sprawdzenie stanu trzeźwości. Jest to szczególnie przydatne, gdy wypiło się lampkę wina do obiadu lub dzień wcześniej brało się udział w imprezie. Jednak, aby urządzenie działało prawidłowo i dawało rzetelny wynik niezbędna jest jego kalibracja. Kiedy należy oddać alkomat do kalibracji?

Po co jest kalibracja alkomatu?

Kalibracja alkomatu zapewnia jego prawidłowe działanie, a więc jest niezbędna, aby użytkownik znał prawdziwe wyniki wykonanych pomiarów. Alkomat, który nie jest na bieżąco kalibrowany może znacznie przekłamywać wyniki i wprowadzać właściciela w błąd. Kalibracja polega na wykonaniu różnorodnych testów i symulacji, na podstawie których specjalista może dokonać optymalizacji oprogramowania.

Kiedy wykonać kalibrację alkomatu?

Kalibrację należy wykonywać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Zazwyczaj podany jest czas, po którym kalibracja jest niezbędna oraz ilość badań, jaką można wykonać bez przeprowadzania kalibracji. Większość urządzeń wymaga kalibracja po 6. lub 12. miesiącach użytkowania i co kilkaset testów. Im droższy i lepszy alkomat, tym zazwyczaj rzadsza konieczność kalibracji. Urządzenie należy oddać do serwisu również, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie lub napis „CAL”. Kalibracja jest również niezbędna, gdy:

  • wyniki są zafałszowane – alkomat wskazuje zawartość alkoholu, mimo że użytkownik go nie spożywał;
  • alkomat był nieprawidłowo przechowywany np. został pozostawiony w nagrzanym samochodzie;
  • alkomat nie wyświetla wyniku po przeprowadzeniu testu;
  • wyniki przeprowadzanych testów nie ulegają zmianie mimo znacznych odstępów czasu.

Jak prawidłowo korzystać z alkomatu?

Poza przeprowadzaniem regularnej kalibracji, użytkownik powinien pamiętać jeszcze o kilku zasadach, które wpływają na działanie urządzenia. Przede wszystkim w alkomat nigdy nie należy dmuchać bezpośrednio po spożyciu alkoholu – należy odczekać co najmniej 30 minut. Jest to często lekceważona zasada, tymczasem powoduje konieczność przeprowadzenia kalibracji, gdyż doprowadza do rozstrojenia oprogramowania. Badania nie należy również przeprowadzać bezpośrednio po wypaleniu papierosa lub zjedzeniu posiłku, najlepiej odczekać około 20 minut, aby wynik był miarodajny. Chcąc się upewnić co do wskazań alkomatu, warto również wykonać 2 pomiary z zachowaniem 15. minutowego odstępu czasu.