Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Stypendia w dziedzinie kultury przyznane

Prezydent Miasta Sosnowca Zarządzeniem Nr 221 z 7 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, w 2021 r. przyznał miejskie stypendia w dziedzinie kultury następującym osobom:

Hannie R. - na projekt pt. „Paralaksa””

       Przemysławowi Ż. – na projekt pt. „ Cierń”