Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Nowy projekt ekologiczny w Elektroniku

Zespół Szkół Elektronicznych w Sosnowcu od początku roku szkolnego bierze udział w projekcie, który jest odpowiedzią na wciąż zbyt niski poziom świadomości ekologicznej w naszym społeczeństwie. Edukacja, konkretne działania mają przyczynić się do zaangażowania coraz większej liczby osób w troskę o środowisko.

Celem projektu jest uświadomienie osobistej odpowiedzialności za środowisko każdego z nas, ukazanie możliwości indywidualnych działań na rzecz ograniczenia ilości produkowanych odpadów. Szkoła stara się kształtować poczucie współodpowiedzialności za otaczający świat, inspirować do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

W ramach projektu na korytarzu szkolnym udostępniono uczniom możliwość spożycia wody pitnej bez konieczności zakupu butelek plastikowych.

Kolejny etap projektu to konkurs fotograficzny na zdjęcie podejmujące tematykę Upcycling-u.