Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Przepisy polskiego, oraz unijnego prawa, nakładają na zarządców lokali publicznych szereg obowiązków. Do podstawowych z nich, należy zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa na terenie obiektu. Poza bezpośrednim bezpieczeństwem, przepisy regulują również dostosowanie lokalu do sytuacji, w której potrzebna, byłaby ewakuacja. Dostosowując lokal do wymogów prawa, należy zastosować odpowiednie akcesoria, takie jak na przykład dźwignia antypaniczna.

Przepisy prawa

Polskie prawo, a w chwili obecnej obowiązujące na terenie Polski prawo Unijne, stawia bardzo duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Dotyczy to wielu aspektów codziennego funkcjonowania. Do przepisów prawa, muszą dostosować się między innymi zarządcy i administratorzy lokali publicznych. Największy nacisk jest kładziony na lokale, w których gromadzą się ponadprzeciętnie duże skupiska ludzi. Należą do nich: galerie handlowe, duże sklepy, hale wystawowe, hale i stadiony sportowe, kina i magazyny. Dostosowanie takich lokali do wymogów prawa, jest bardzo trudne i wymaga zwrócenia uwagi na wiele drobiazgów, takich jak choćby zorganizowanie dróg ewakuacyjnych. Na końcu każdej drogi ewakuacyjne, siłą rzeczy jest wyjście. Powinno ono być odpowiednio dostosowane do tego, aby można było łatwo wydostać się nim na zewnątrz budynku. Stosuje się do tego specjalne dźwignie antypaniczne.

Przepisy dotyczące dźwigni antypanicznych, są regulowane normą DIN EN 1125. Dokładnie regulują one to, w jaki sposób musi być skonstruowana dźwignia antypaniczna, oraz zamki w drzwiach, w których jest montowana.

Akcesoria poprawiające bezpieczeństwo

Do podstawowych akcesoriów BHP należą tabliczki, oznakowania, gaśnice i inne, drobne przyrządy tego typu. Jednak sam budynek, również powinien mieć elementy konstrukcyjne, które zwiększą bezpieczeństwo w chwili zagrożenia. Do jednej z takich sytuacji, należy konieczność przeprowadzenia ewakuacji, lub nagły wybuch paniki. W takich sytuacjach, drzwi ewakuacyjne powinny być otwarte, lub skonstruowane tak, aby można były je błyskawicznie otworzyć.

Dźwignia antypaniczna do drzwi

Koncepcja dźwigni antypanicznej, polega na tym, że ma ona umożliwić błyskawiczne otworzenie drzwi osobie, która jest w szoku i nie do końca wie, co robi. W praktyce, w sytuacji kryzysowej, taka osoba mogłaby nie poradzić sobie z otworzeniem prostych drzwi. Dźwignia antypaniczna push bar, jest tak skonstruowana, że zajmuje niemalże całą długość drzwi, a otworzenie drzwi wymaga jedynie lekkiego jej naciśnięcia.

Umożliwia to przeprowadzenie błyskawicznej ewakuacji, lub ucieczki. Z założenia, ma to przeciwdziałać panice, wywołanej niemożnością otworzenia drzwi ewakuacyjnych.

Na co zwrócić uwagę kupując dźwignie anytpaniczną

Cena dźwigni antypanicznej, może być bardzo zróżnicowana. Na rynku występują dźwignie różnego rodzaju. Przede wszystkim, należy dobrać odpowiedni rozmiar do danych drzwi. Wedle przepisów, długość dźwigni nie może być mniejsza niż 60% szerokości drzwi. Dodatkowym aspektem jest to, że otworzenie jej, musi być bardzo łatwe, co również regulują odpowiednie normy. W praktyce, dźwignia, musi pozwalać na otworzenie drzwi lekkim ich popchnięciem. Kupując produkt tego typu, najlepiej kierować się odpowiednimi certyfikatami. Warto również wiedzieć, że dźwignia antypaniczna, aby spełniała odpowiednie normy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, powinna być montowana tylko z certyfikowanymi zamkami, które również są specjalistycznie dostosowane.

Dźwignia antypaniczna